Van harte aanbevolen

Dit boek over de spelddragers is een boek over toeval. Almeerders die vonden dat er iets moest gebeuren, dat vervolgens aanpakten, samen met anderen. Het had ook iets anders kunnen zijn, maar het was toevallig dit, omdat hun hart daar lag en Almere er aan toe was.

Ze waren blij met de Bonifatiusspeld, de onderscheiding die ze daarvoor kregen. En, bijna zonder uitzondering, zijn ze tot op de dag van vandaag actief. Het zit in de aard van het beestje. En ze wonen allemaal in Almere, want daar kan het; dingen doen.

Annemarie Jorritsma,

Burgemeester van Almere

Annemarie Jorritsma, VNGVoor VVSG

Het boek

Dit prachtig gebonden boek gaat over een kleine groep Bonifatius spelddragers. Zij vertegenwoordigen met hun verhalen al die mensen die zich dagelijks inzetten voor het nut van het algemeen en die met hun handelen de stad leefbaar maakten en houden en tot bloei brengen. De spelddragers kwamen bovendrijven omdat ze met hun acties op de juiste plaats en op het juiste tijdstip Almere verder hebben kunnen dragen. Zij deden dit niet solitair maar in een omgeving waarin velen belangeloos meewerkten aan het grotere geheel. Spelddragers zijn op die manier een exponent van hun tijd. De speld is geen eindstation maar een beloning en een aanmoediging om vooral door te gaan. Mensen maken de stad en dat blijft zo.

cover boek bonifatiusspelddragers

Mensen maken de stad

Almere is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontworpen op de tekentafel. Knappe koppen hebben bedacht dat het een meerkernige parkstad moest worden, verbonden door stroken groen met daar door- en omheen busbanen, dreven en ringen. De spoorlijn met de stations werd ingetekend. De tekenaars bepaalden waar gewoond zou worden en waar de bedrijventerreinen, recreatiegebieden, winkelcentra, scholen, wijkcentra, sportcentra en gezondheidscentra moesten komen. Dit alles werd getekend zonder dat er nog één mens in Almere woonde. De blauwdruk. Vanaf 1976 kwamen de eerste mensen. Mensen laten zich niet blauwdrukken. Mensen maken de stad, zij voegen de rooddruk toe. De rooddruk maakt de stad levend. Vanaf het begin tot nu, bijna 40 jaar later, is wat er op maatschappelijk en economisch gebied gebeurde in Almere voor een deel ingekleurd door de eigen inwoners. Het toeval speelde en speelt daarbij een grote rol. Almere nodigt uit tot meebouwen, mee pionieren, mee bemoeien en mee de handen uit de mouwen steken. Vele inwoners hebben die verleiding niet kunnen weerstaan en gingen met hun eigen talenten en capaciteiten hun eigen stempel op de stad drukken. Met sport, levensbeschouwing, onderwijs, cultuur, welzijn, natuur. Maar ook met ondernemerschap en multiculturaliteit.  In 2008 werden de Almere Principes opgenomen in het gemeentelijk DNA. Vanaf dat moment geldt het principe “mensen maken de stad” als leidraad.  De praktijk werd hiermee verheven tot norm voor nu en voor de toekomst.

Begin Almere